Blog

Arbeidsmarkt op z'n kop

Krapte op de arbeidsmarkt geen verleden tijd

Waar we in het 1e kwartaal van 2020 spraken van een tekort aan personeel, is er nu sprake van een ware kanteling. De economische gevolgen van het coronavirus zijn merkbaar op de arbeidsmarkt. Is het tijdelijk? Of is een schaarste aan personeel verleden tijd?

We blikken terug op het 2e kwartaal van 2020. Wat hebben we de afgelopen 3 maanden zien veranderen? Welke gevolgen heeft dit voor jouw plannen van dit jaar? Waar liggen kansen? We nemen je mee in een uitgebreide analyse over hr, recruitment en arbeidsmarkt van dit moment.

Uitzendmarkt Nederland

Voor het eerst in 7 jaar is het aantal openstaande vacatures gedaald ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Er staan op dit moment 226 duizend vacatures open, ruim 60 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020.

Ook in de zakelijke dienstverlening zijn er minder vacatures. Van de 226 duizend vacatures zijn er momenteel 40 duizend afkomstig van de zakelijke dienstverlening. Dit zijn 8.000 vacatures minder dan begin dit jaar. Een daling van bijna 17%. Neemt het aantal vacatures de komende maanden verder af? Of biedt een verruiming van (corona)maatregelen ruimte om meer personeel aan te nemen.

Kijken we naar de uitzendmarkt specifiek, dan zien we een forse krimp sinds begin dit jaar. In 1 jaar tijd is het aantal uitzendkrachten afgenomen met 39.000. En ook het aantal uitzendbanen daalde in 2020 met 27.000, blijkt uit cijfers van het CBS.

De vraag is in hoeverre dit aantal representatief is voor de totale uitzendmarkt. Een groot deel van de uitzend- en flexkrachten werkt op flexibele basis in de horeca en/of recreatieve sector. De sectoren die juist in de afgelopen periode weken tot maanden stil hebben gelegen. Nu langzaam alles weer opstart, kan daar verandering in komen. Flexibele personeelsinzet biedt kansen in onzekere tijden. Het is afwachten welke invloed de gezondheidsmaatregelen komende maanden blijven hebben op de keuze voor personeelsinzet. En de verdere ontwikkelingen in de uitzendmarkt.

Bijzondere ontwikkelingen binnen recruitment

Coronavirus

Halverwege maart gaven de getroffen maatregelen ons de indicatie dat COVID-19 voorlopig niet zou verdwijnen. Reden voor veel organisaties om het huidige personeelsbeleid eens onder de loep te nemen.

Nog steeds weten we niet precies waar we aan toe zijn. Over welke periode we praten. Toch zien we in de cijfers dat de meeste bedrijven hun plannen hervatten. Mensen waar nodig zelfs weer aannemen.

Corona heeft zeker impact. Maar de grootste onzekerheid van de corona crisis is nu de verdere verspreiding ervan. De overheid heeft al aangegeven opnieuw maatregelen te treffen indien nodig. De vraag is wat het effect gaat zijn van een eventuele tweede griepgolf en bijbehorende maatregelen. Gaat een volgende lockdown opnieuw zorgen voor een dip in de markt? Of raken we gewend aan de onzekerheid en bijbehorende risico’s van het ondernemen in tijden van een pandemie?

Google for Jobs

In de vorige kwartaalanalyse schreven we al over Google for Jobs. Het vacatureplatform van Google dat op zeer korte termijn naar Nederland komt. Wanneer precies weten we niet. Maar het kan ieder moment gebeuren. In het buitenland is Google for Jobs al enige tijd actief. Vanuit die landen weten we dat de impact van het zoekverkeer binnen Google heeft toegenomen met 134%. Of deze effecten ook in Nederland zichtbaar worden weten we nog niet. Het is wachten tot Google for Jobs officieel wordt uitgerold.

Schaarste in personeel

Tot voor kort was de markt schaars. Goed personeel lastig te vinden. Dit lijkt nu te zijn veranderd. Er zijn meer sollicitanten. Maar hoe lang houdt dit aan? Er zijn natuurlijk duizenden mensen gewend om flexibel te verdienen. Neem als voorbeeld de horeca. Deze mensen hebben zich waarschijnlijk genoodzaakt gevoeld om te solliciteren. Misschien zelfs tijdelijk ergens te werken. Wat als de horeca en andere bedrijfstakken straks weer volledig draaien? Blijft de toestroom van sollicitanten dan groeien? Of ontstaat er opnieuw een tekort aan personeel?

Uit een onlangs gepubliceerd rapport van ABN Amro blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt ook tijdens de corona crisis op een hoog niveau blijft. Sonny Duijn en Sandra Philippen (beiden econoom bij ABN Amro) vermoeden dat dit komt door een grote mismatch tussen vraag en aanbod. Nu de vacatures voor onder meer horeca banen zijn wegvallen, blijven de specialistische vacatures over met meer krapte als gevolg.

Wat betekent dit voor jouw vacatures? Krijg je ze lastig vervuld? Of trek je nu juist extra mensen aan? Volgens prognoses van het UWV blijft het sterke onderscheid tussen verschillende sectoren voorlopig bestaan. Naar verwachting zelfs zolang de anderhalvemetersamenleving van kracht is. Nu kan het juist interessant zijn om verder te kijken.

Waar zitten kansen? De tegenhanger van het personeelstekort, is natuurlijk het overschot. Juist in die sectoren die nu achterblijven zoals recreatie en cultuur. Kun je deze mensen laten omscholen? Heb je de middelen om dit te doen? Wat heb je ervoor nodig?

Wat er verandert binnen hr

Geen loonstijging dit jaar?

De corona crisis heeft niet alleen invloed op de banen, ook op de lonen. Tot nu toe stegen de lonen elk jaar, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in een raming dat zij verwachten dat de lonen over het algemeen in de komende jaren amper zullen stijgen. De onderhandelingspositie van werknemers is volgens de centrale bank verslechterd waardoor lonen gelijk blijven of slechts met een paar percentage stijgen.

Wat betekent dit voor je werknemers? Ze zijn een bepaalde mate van waardering gewend. Hoe ga je verder wetende dat er een crisis op de loer ligt? Geef je de beoogde loonstijging? Of bevries je de personeelsbudgetten?

Aanname/onboarding: hoe richt je het in?

De huidige situatie vraagt om creativiteit wanneer het gaat om aanname en onboarding. Dat zien we ook terug bij onze klanten. Het aanname en onboarding traject wordt op dit moment zo divers opgepakt dat dit ongetwijfeld gaat leiden tot nieuwe inzichten en best-practices.

Het lijkt er op dat onder het mom van 'never waste a good crisis' veel processen onder de loep worden genomen en versneld worden aangepast/getest. De verkregen inzichten en resultaten willen we graag zo snel mogelijk delen.

Jaar 2020: en nu verder

Kantoor of thuiswerken?

Dit kwartaal hebben de meesten volledig thuis gewerkt. Of met een zeer beperkte bezetting op kantoor. Nu de maatregelen versoepelen keren steeds meer bedrijven terug naar kantoor.

Ook bij onze klanten zien we een verschuiving plaatsvinden. Niet alleen omdat het mag, ook omdat we hebben ontdekt dat het anders kan. We spreken momenteel van 3 scenario’s:

 • Terug naar oud
 • De wens om na de crisis volledig terug te keren naar kantoor is groot. Zodra de maatregelingen worden opgeheven, zal er weinig zijn veranderd ten opzichte van voor de crisis.

 • Het nieuwe normaal
 • De nieuwe manier van werken heeft zo’n positieve invloed dat deze werkwijze ook na de crisis blijft. Thuiswerken wordt gesteund en gefaciliteerd. Processen zijn voorgoed veranderd.

 • Half-om-half
 • De huidige situatie heeft inzicht gegeven in de voordelen van werken op afstand. Processen worden opnieuw onder de loep genomen. Werken op kantoor blijft de basis, maar medewerkers kunnen ook vanuit huis aan de slag.
Welk scenario volg jij? Of ga je volgen de komende maanden? Is er binnen jouw organisatie al voorkeur uitgesproken? Of blijft de discussie op de vlakte?

Nieuwe wetgeving rondom thuiswerken

Politieke partijen als D66 en GroenLinks werken momenteel aan een wetsvoorstel om van thuiswerken een burgerlijk recht te maken. Door de corona crisis is het woon-werkverkeer in Nederland zwaar verminderd. En dat heeft positieve gevolgen voor de lucht en het milieu.

Door van thuiswerken een burgerlijk recht te maken verwachten deze partijen dat meer werknemers thuis gaan werken. Ze hopen op deze manier het woon-werkverkeer ook op lange termijn te verlagen.

Slimme tips en tricks

Meer weten over de omgang met personeel in crisistijd? Lees dan gerust verder in onze blogs.

Arbeidsmarkt op z'n kopKrapte op de arbeidsmarkt geen verleden tijd

Waar we in het 1e kwartaal van 2020 spraken van een tekort aan personeel, is er nu sprake van een ware kanteling. De economische gevolgen van het coronavirus zijn merkbaar op de arbeidsmarkt. Is het tijdelijk? Of is een schaarste aan personeel verleden tijd?

We blikken terug op het 2e kwartaal van 2020. Wat hebben we de afgelopen 3 maanden zien veranderen? Welke gevolgen heeft dit voor jouw plannen van dit jaar? Waar liggen kansen? We nemen je mee in een uitgebreide analyse over hr, recruitment en arbeidsmarkt van dit moment.

Uitzendmarkt Nederland

Voor het eerst in 7 jaar is het aantal openstaande vacatures gedaald ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Er staan op dit moment 226 duizend vacatures open, ruim 60 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020.

Ook in de zakelijke dienstverlening zijn er minder vacatures. Van de 226 duizend vacatures zijn er momenteel 40 duizend afkomstig van de zakelijke dienstverlening. Dit zijn 8.000 vacatures minder dan begin dit jaar. Een daling van bijna 17%. Neemt het aantal vacatures de komende maanden verder af? Of biedt een verruiming van (corona)maatregelen ruimte om meer personeel aan te nemen.

Kijken we naar de uitzendmarkt specifiek, dan zien we een forse krimp sinds begin dit jaar. In 1 jaar tijd is het aantal uitzendkrachten afgenomen met 39.000. En ook het aantal uitzendbanen daalde in 2020 met 27.000, blijkt uit cijfers van het CBS.

De vraag is in hoeverre dit aantal representatief is voor de totale uitzendmarkt. Een groot deel van de uitzend- en flexkrachten werkt op flexibele basis in de horeca en/of recreatieve sector. De sectoren die juist in de afgelopen periode weken tot maanden stil hebben gelegen. Nu langzaam alles weer opstart, kan daar verandering in komen. Flexibele personeelsinzet biedt kansen in onzekere tijden. Het is afwachten welke invloed de gezondheidsmaatregelen komende maanden blijven hebben op de keuze voor personeelsinzet. En de verdere ontwikkelingen in de uitzendmarkt.

Bijzondere ontwikkelingen binnen recruitment

Coronavirus

Halverwege maart gaven de getroffen maatregelen ons de indicatie dat COVID-19 voorlopig niet zou verdwijnen. Reden voor veel organisaties om het huidige personeelsbeleid eens onder de loep te nemen. Ruim (percentage) van de sollicitatieprocedures werden gepauzeerd of stopgezet. Van (aantal) mensen werd het contract niet verlengd.

Nog steeds weten we niet precies waar we aan toe zijn. Over welke periode we praten. Toch zien we in de cijfers dat de meeste bedrijven hun plannen hervatten. Mensen waar nodig zelfs weer aannemen.

Corona heeft zeker impact. Maar de grootste onzekerheid van de corona crisis is nu de verdere verspreiding ervan. De overheid heeft al aangegeven opnieuw maatregelen te treffen indien nodig. De vraag is wat het effect gaat zijn van een eventuele tweede griepgolf en bijbehorende maatregelen. Gaat een volgende lockdown opnieuw zorgen voor een dip in de markt? Of raken we gewend aan de onzekerheid en bijbehorende risico’s van het ondernemen in tijden van een pandemie?

Google for Jobs

In de vorige kwartaalanalyse schreven we al over Google for Jobs. Het vacatureplatform van Google dat op zeer korte termijn naar Nederland komt. Wanneer precies weten we niet. Maar het kan ieder moment gebeuren. In het buitenland is Google for Jobs al enige tijd actief. Vanuit die landen weten we dat de impact van het zoekverkeer binnen Google heeft toegenomen met 134%. Of deze effecten ook in Nederland zichtbaar worden weten we nog niet. Het is wachten tot Google for Jobs officieel wordt uitgerold.

Schaarste in personeel

Tot voor kort was de markt schaars. Goed personeel lastig te vinden. Dit lijkt nu te zijn veranderd. Er zijn meer sollicitanten. Maar hoe lang houdt dit aan? Er zijn natuurlijk duizenden mensen gewend om flexibel te verdienen. Neem als voorbeeld de horeca. Deze mensen hebben zich waarschijnlijk genoodzaakt gevoeld om te solliciteren. Misschien zelfs tijdelijk ergens te werken. Wat als de horeca en andere bedrijfstakken straks weer volledig draaien? Blijft de toestroom van sollicitanten dan groeien? Of ontstaat er opnieuw een tekort aan personeel?

Uit een onlangs gepubliceerd rapport van ABN Amro blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt ook tijdens de corona crisis op een hoog niveau blijft. Sonny Duijn en Sandra Philippen (beiden econoom bij ABN Amro) vermoeden dat dit komt door een grote mismatch tussen vraag en aanbod. Nu de vacatures voor onder meer horeca banen zijn wegvallen, blijven de specialistische vacatures over met meer krapte als gevolg.

Wat betekent dit voor jouw vacatures? Krijg je ze lastig vervuld? Of trek je nu juist extra mensen aan? Volgens prognoses van het UWV blijft het sterke onderscheid tussen verschillende sectoren voorlopig bestaan. Naar verwachting zelfs zolang de anderhalvemetersamenleving van kracht is. Nu kan het juist interessant zijn om verder te kijken.

Waar zitten kansen? De tegenhanger van het personeelstekort, is natuurlijk het overschot. Juist in die sectoren die nu achterblijven zoals recreatie en cultuur. Kun je deze mensen laten omscholen? Heb je de middelen om dit te doen? Wat heb je ervoor nodig?

Wat er verandert binnen hr

Geen loonstijging dit jaar?

De corona crisis heeft niet alleen invloed op de banen, ook op de lonen. Tot nu toe stegen de lonen elk jaar, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in een raming dat zij verwachten dat de lonen over het algemeen in de komende jaren amper zullen stijgen. De onderhandelingspositie van werknemers is volgens de centrale bank verslechterd waardoor lonen gelijk blijven of slechts met een paar percentage stijgen.

Wat betekent dit voor je werknemers? Ze zijn een bepaalde mate van waardering gewend. Hoe ga je verder wetende dat er een crisis op de loer ligt? Geef je de beoogde loonstijging? Of bevries je de personeelsbudgetten?

Aanname/onboarding: hoe richt je het in?

De huidige situatie vraagt om creativiteit wanneer het gaat om aanname en onboarding. Dat zien we ook terug bij onze klanten. Het aanname en onboarding traject wordt op dit moment zo divers opgepakt dat dit ongetwijfeld gaat leiden tot nieuwe inzichten en best-practices.

Het lijkt er op dat onder het mom van 'never waste a good crisis' veel processen onder de loep worden genomen en versneld worden aangepast/getest. De verkregen inzichten en resultaten willen we graag zo snel mogelijk delen.

Jaar 2020: en nu verder

Kantoor of thuiswerken?

Dit kwartaal hebben de meesten volledig thuis gewerkt. Of met een zeer beperkte bezetting op kantoor. Nu de maatregelen versoepelen keren steeds meer bedrijven terug naar kantoor.

Ook bij onze klanten zien we een verschuiving plaatsvinden. Niet alleen omdat het mag, ook omdat we hebben ontdekt dat het anders kan. We spreken momenteel van 3 scenario’s:

 • Terug naar oud
 • De wens om na de crisis volledig terug te keren naar kantoor is groot. Zodra de maatregelingen worden opgeheven, zal er weinig zijn veranderd ten opzichte van voor de crisis.

 • Het nieuwe normaal
 • De nieuwe manier van werken heeft zo’n positieve invloed dat deze werkwijze ook na de crisis blijft. Thuiswerken wordt gesteund en gefaciliteerd. Processen zijn voorgoed veranderd.

 • Half-om-half
 • De huidige situatie heeft inzicht gegeven in de voordelen van werken op afstand. Processen worden opnieuw onder de loep genomen. Werken op kantoor blijft de basis, maar medewerkers kunnen ook vanuit huis aan de slag.
Welk scenario volg jij? Of ga je volgen de komende maanden? Is er binnen jouw organisatie al voorkeur uitgesproken? Of blijft de discussie op de vlakte?

Nieuwe wetgeving rondom thuiswerken

Politieke partijen als D66 en GroenLinks werken momenteel aan een wetsvoorstel om van thuiswerken een burgerlijk recht te maken. Door de corona crisis is het woon-werkverkeer in Nederland zwaar verminderd. En dat heeft positieve gevolgen voor de lucht en het milieu.

Door van thuiswerken een burgerlijk recht te maken verwachten deze partijen dat meer werknemers thuis gaan werken. Ze hopen op deze manier het woon-werkverkeer ook op lange termijn te verlagen.

Slimme tips en tricks

Meer weten over de omgang met personeel in crisistijd? Lees dan gerust verder in onze blogs.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij houden je wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom hr, recruitment, duurzame flexibiliteit, de arbeidsmarkt en personeel. We gaan je niet spammen. Beloofd.