Voor uitzendkrachten

Ga je starten in een nieuwe job? Vind hier het antwoord op al jouw vragen

Hanna Hermsen

Talentcoach

Filter op thema


Ik zoek naar

Thema

Tags

Hanna Hermsen

Talentcoach
Carrière 17 mei 2024

WFT, wat betekent dat?

WFT is een afkorting voor Wet op het financieel toezicht. Een wet die in Nederland de regels en voorschriften voor financiële dienstverleners vaststelt.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 19 april 2024

Risco Inventarisatie en Evaluatie (Ri&e)

Dit is een beschrijving van de risco’s van het werk dat je bij de opdrachtgever verricht.

Uitzendkracht 19 april 2024

Onze cao

Wij zijn aangesloten bij de NBBU. Een brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zo proberen wij een goede werkgever te zijn voor flexwerkers en aantrekkelijk aanbieder van tijdelijk personeel voor opdrachtgevers.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Wat voor contract krijg ik?

Als jij via ons aan de slag gaat dan maken wij dit natuurlijk officieel. Het allerbeste nieuws is dat Work-on vanaf jouw eerste werkdag ook jouw werkgever is. Samen gaan we een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan. Om slapeloze nachten te voorkomen leggen we in deze zogenoemde uitzendovereenkomst alles vast wat voor jou belangrijk is.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Bouw ik pensioen op?

Ja, als uitzendkracht bouw je in Nederland, onder bepaalde voorwaarden, pensioen op. Het pensioen voor uitzendkrachten wordt geregeld via STiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) en is onderworpen aan specifieke regels afhankelijk van je werkduur en leeftijd.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Reiskostenvergoeding, krijg ik die?

Je werk is vaak niet om de hoek en daarom reis je met de fiets, het OV of met de auto. Indien van toepassing bij de opdrachtgever, heb je net als jouw collega’s recht op reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoeding is een compensatie die je van je werkgever ontvangt voor de kosten die je maakt om naar je werk te reizen. Deze vergoeding krijg je meestal als je een bepaalde minimumafstand van je werk woont. Veel organisaties hanteren een minimumafstand van 10 kilometer enkele reis. Afspraken over reiskostenvergoeding zijn opgenomen in een CAO of een persoonlijk geldend arbeidscontract.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Als je fulltime, 40 uur per week, werkt, heb je recht op minimaal 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Dit is gebaseerd op de wettelijke regel dat je per jaar recht hebt op ten minste vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Sommige werkgevers bieden echter meer vrije dagen aan dan dit minimumaantal. Deze extra dagen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Ben je als uitzendkracht werkzaam via Work-on, dan ontvang je standaard 25 vakantiedagen. Tenzij de opdrachtgever een (positieve) afwijking hanteert.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Wanneer krijg ik uitbetaald?

Wij maken elke week op woensdag het salaris over. Met een beetje geluk heb jij het donderdag, maar afhankelijk van jouw bank kan het ook vrijdag op je rekening staan.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst, vaak aangeduid als een arbeidscontract, is een juridisch bindende afspraak tussen een werkgever en werknemer waarin de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. Deze overeenkomst legt de basis voor de werkrelatie, met details over loon, werktijden, de duur van het contract en andere belangrijke aspecten van het dienstverband.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Ontwikkeling 21 maart 2024

Wat is zelfreflectie?

Zelfreflectie is het vermogen met een oordeel te kunnen kijken naar eigen gedrag, een eigen rol of persoonlijk functioneren. Dat is de kortst mogelijke samenvatting. In de praktijk wil dit niet alleen zeggen dat je naar jezelf durft te kijken terwijl je bewust bent van de impact van jouw gedrag op anderen, je weet daarnaast welke impact het gedrag van anderen heeft op jou.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Ontwikkeling 21 maart 2024

Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Persoonlijke ontwikkeling houdt in dat je bewust kijkt naar jouw skills, ambities en talenten. Om de beste versie van jezelf te zijn, ga je aan de slag om jouw doelen te behalen. Dit kan zowel op professioneel als persoonlijk gebied zijn.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wat verstaan we onder werksfeer?

Werksfeer verwijst naar de algemene sfeer en dynamiek binnen een werkomgeving. Het gaat om hoe medewerkers zich voelen over de interacties met collega’s, de managementstijl, en de algehele cultuur op de werkplek. Een positieve werksfeer draagt bij aan werkplezier, motivatie en productiviteit.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wat is ambitie?

Ambitie is de wens om een bepaald succes te behalen of iets specifieks gedaan te krijgen. Het is een term die vaak in 1 adem genoemd wordt met werk en op carrièregebied. Zo kan je de ambitie hebben om een nieuwe baan te vinden of om binnen een bepaalde periode een promotie te maken. Uiteraard is het hebben van ambitie in een andere setting ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de ambitie om 3 keer in de week te sporten, om voor je 28e een eigen huis te kopen of de ambitie om ooit een wereldreis te maken.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wat verstaan we onder salaris?

Onder salaris verstaan we de tegenprestatie die je van je werkgever ontvangt voor het werk dat je namens hem of haar doet. Vaak uitgedrukt in een geldbedrag dat je eens per maand of eens per week uitbetaald krijgt.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden zijn de fundamentele overtuigingen en principes die als leidraad dienen voor het gedrag en de besluitvorming van een individu of organisatie. Het zijn de bouwstenen van een persoonlijkheid of bedrijfscultuur. Ze hebben invloed op hoe beslissingen worden genomen en wat de uitkomst van die beslissingen zijn. Ze vormen de basis van je identiteit, bepalen je prioriteiten, hebben invloed op wat je doet en vooral hoe je dit doet.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een functie?

Een functie staat voor het totaalpakket aan taken en verantwoordelijkheden die passen bij het beroep dat je uitvoert. Iedere functie heeft titel mee die de strekking van de job snel weergeeft. Deze stelt jou in staat op verjaardagen binnen een aantal woorden te vertellen wat het is dat je precies doet.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Wat is bemiddelen?

De rol van een intermediair, die bemiddelt in de context van werving, is cruciaal en veelzijdig. Intermediairs, zoals uitzendbureaus, wervingsbureaus, of headhunters, fungeren vaak als tussenpersonen. Ze bemiddelen tussen werkgevers die op zoek zijn naar geschikt personeel en werkzoekenden die op zoek zijn naar een passende baan. Bij bemiddelen komt het nodige kijken en dit brengt voor beide partijen de nodige voordelen met zich mee.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wat is communicatie?

De definitie van communicatie is als volgt: bewust of onbewust een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders. Dit kan aan de hand van verbale communicatie (gesproken) of non verbale communicatie (niet gesproken). Vaak gaat communiceren over gedachten, gevoelens of gedrag.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een sollicitatie?

Tijdens een sollicitatie kom in contact met een potentiële werkgever. Je toont hiermee interesse in een openstaande functie binnen het bedrijf. Solliciteren bij een bedrijf zonder dat er vacatures openstaan kan natuurlijk ook. Dan doe je een open sollicitatie.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Ontwikkeling 21 maart 2024

Wat zijn competenties?

Onder competenties verstaan we de kennis, vaardigheden, gedragingen en eigenschappen die je als persoon in staat stellen om effectief te presteren in een baan of situatie. Deze kunnen zowel technisch als algemeen van aard zijn. Denk aan kennis van bepaalde software, communicatievaardigheden of probleemoplossend vermogen. Competenties helpen om de skills en de capaciteiten van een individu te definiëren en te meten.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een functieprofiel?

Een functieprofiel is een gedetailleerde beschrijving van een functie, inclusief verantwoordelijkheden en verwachtingen van een specifieke positie binnen een organisatie. Het dient vooral als houvast. Zowel in het wervingsproces als rondom de performance management van huidige werknemers. Een goed opgesteld functieprofiel helpt bij het verduidelijken van de taken, vereiste vaardigheden, en de bijdrage van de functie aan de algehele doelstellingen van het bedrijf.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Generatie Z of Gen Z, wat betekent dat ?

De betekenis van Generatie Z? Het is de naam voor de generatie die anno nu steeds meer toetreedt tot de arbeidsmarkt. Ook wel bekend als de digitale generatie, iGen of de post-millennials. Als generatie volgt deze club Generatie Y op. Wanneer val je binnen Gen Z, wat zijn kenmerken van deze generatie en what makes them tick? Je ontdekt het wanneer je blijft lezen.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Generatie Y, wat betekent dat?

De betekenis van de term Generatie Y? Het is de naam voor een groep die inmiddels het best vertegenwoordigd is op de arbeidsmarkt. Ook wel bekend als millennials of de (jong)volwassenen van dit moment. Als generatie volgt deze club de Xennials op. Wanneer val je binnen deze generatie, wat zijn kenmerken van deze generatie en what makes them tick? Je ontdekt het wanneer je blijft lezen.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

De kracht van werkplezier

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. We brengen een aanzienlijk deel van onze tijd door op de werkvloer. Dat maakt het ervaren van werkplezier een onmisbare factor.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een arbeidsvoorwaardengesprek?

Een arbeidsvoorwaardengesprek is een gesprek tussen werkgever en (potentiële) werknemer waarin de geldende arbeidsvoorwaarden worden besproken. What’s in the name ;-). Het vormt een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wanneer dit gesprek plaatsvindt, is het duidelijk dat zowel werkgever als werknemer elkaar interessant vinden.
Een belangrijke vraag is nog wel: onder welke voorwaarden gaat dit gebeuren? Dat zijn de voornaamste zaken die in een arbeidsvoorwaardengesprek aan bod komen.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Inschrijven bij Work-on, hoe doe ik dat?

Inschrijven bij Work-on kan onderaan deze pagina. Voeg eenvoudig je LinkedIn profiel of je cv toe. Gedaan? Dan gaan wij voor je aan de slag.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Wat is een uitzendkracht?

Een uitzendkracht is iemand die door een uitzendbureau wordt ingehuurd om op tijdelijke basis werkzaamheden te verrichten bij diverse opdrachtgevers. Deze flexibele vorm van werkgelegenheid stelt bedrijven in staat om snel te reageren op veranderende bedrijfsbehoeften zonder permanente verplichtingen aan te gaan. Diezelfde flexibiliteit geldt uiteraard ook voor de medewerker in kwestie.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Wat is een uitzendovereenkomst?

Alles wat je moet weten over een uitzendovereenkomst
Start je als uitzendkracht, dan doe je dit op basis van een uitzendovereenkomst. Een arbeidscontract als alle andere, maar met een aantal toevoegingen. Welke? En wat houdt dit contract precies in? Je leest het hier.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wanneer ben je een professional?

Een professional is iemand die een vak, sport of kunst beroepsmatig uitoefent. Of iemand die zeer ervaren, bedreven en kundig is in wat die persoon doet. Aldus de officiële definities van het woord professional. Wat een professional in het bijzonder kenmerkt, is dat deze persoon (voor zover mogelijk) in staat is om zelfstandig een functie uit te voeren. Ze zijn onafhankelijk, gemotiveerd en nemen initiatief wanneer de situatie daarom vraagt. Iemand met veel kennis en specifieke vaardigheden binnen een bepaald vakgebied dus.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een sollicitatiegesprek?

Een sollicitatiegesprek is gesprek tussen sollicitant en potentiële werkgever over een openstaande functie binnen het bedrijf. Doel van het gesprek is om te kijken of er een klik is tussen het bedrijf en de sollicitant.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat is een motivatiebrief?

Een motivatiebrief is een brief die je schrijft aan een potentiële werkgever om te vertellen waarom je graag voor dit bedrijf wilt werken en waarom jij denkt dat je de geschikte kandidaat bent voor de functie. Het beschrijft letterlijk jouw motivatie om te solliciteren en is de eerste indruk die jij op een werkgever achterlaat.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

WFT Schade Particulier, wat betekent dat?

WFT Schade Particulier is een afkorting van Wet op financieel toezicht Schade Particulier. Een wet die in Nederland de regels en voorschriften voor dienstverleners binnen de schadeverzekeringen voor particulieren vaststelt. Het geven van financieel advies in deze sector mag en kan op professioneel niveau wanneer je in het bezit bent van een WFT certificaat. De opleiding tot zo’n WFT diploma richt zich op het verkrijgen van kennis over meerdere financiële producten en de bijbehorende wet- en regelgeving in en rondom schadeverzekeringen voor particulieren.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Ontwikkeling 21 maart 2024

Valkuilen, wat betekent dat?

Een taak of competentie waar iemand moeite mee heeft en die hem of haar belemmerd in het functioneren. Ook wel valkuilen genoemd.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Ontwikkeling 21 maart 2024

Wat is evalueren?

Evalueren is het terugkijken naar een specifiek project of periode om te bepalen wat goed is gegaan en/of wat beter had gekund. Een evaluatie kan zelfstandig of door meerdere mensen worden gedaan.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Uitzendkracht 21 maart 2024

Wat is een inlener?

Een inlener is een werkgever die personeel inhuurt bij een uitzend- of detacheringsbureau met als doel het laten uitvoeren van werkzaamheden onder zijn/haar toezicht en leiding.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Solliciteren 21 maart 2024

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden die een werknemer bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden krijgt.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

WFT Basis, wat betekent dat?

Beginnen met de basis, WFT staat voor Wet op het financieel toezicht. Een wet die in Nederland de regels en voorschriften voor financiële dienstverleners vaststelt. Het geven van financieel advies mag en kan op professioneel niveau wanneer je in het bezit bent van een WFT basis certificaat. De opleiding tot zo’n WFT Basis diploma richt zich op het verkrijgen van basiskennis over meerdere financiële producten en de bijbehorende wet- en regelgeving in en rondom de financiële sector.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

WFT Zorg, wat betekent dat?

WFT Zorg is een afkorting van Wet op financieel toezicht Zorg. Een wet die in Nederland de regels en voorschriften voor financiële dienstverleners binnen de zorg vaststelt. Het geven van financieel advies in deze sector mag en kan op professioneel niveau wanneer je in het bezit bent van een dit WFT certificaat. De opleiding tot zo’n WFT diploma richt zich op het verkrijgen van kennis over meerdere financiële producten en de bijbehorende wet- en regelgeving in en rondom de zorg en de zorgverzekering sector.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Een adhocratiecultuur? Say what?

Organisaties met een adhocratiecultuur herken je aan de focus op innovatie. Flexibiliteit en creativiteit zijn belangrijke kernwaarden en dit merk je direct aan de dynamiek en vrijheid die op de werkvloer heerst. Zie jij jezelf al werken bij een start-up of jong techbedrijf? Dan is de adhocratiecultuur net wat voor jou!

Hanna Hermsen

Talentcoach
Carrière 21 maart 2024

Wat betekent bedrijfscultuur?

Onder de bedrijfscultuur scharen we de manier waarop mensen in een bedrijf met elkaar omgaan. Hieronder valt ook het gedrag op de werkvloer, de sfeer die er heerst en de tradities die er zijn.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Uitzendkracht 20 maart 2024

Ik ben ziek moet ik dat melden?

Het is voor onze administratie belangrijk dat je je elke werkdag tussen 08.30 uur en 09.00 uur telefonisch ziekmeldt.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 20 maart 2024

Wat is een inleentermijn?

Een inleentermijn is een afspraak die de inlener en het uitzendbureau maken om de tijd te verzekeren waaronder een uitzendkracht voor de inlener werkt. De inleentermijn wordt vaak uitgedrukt in aantal (gewerkte) uren.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Uitzendkracht 20 maart 2024

Wat is het fasensysteem?

In het fasensysteem wordt de rechtspositie van een uitzendkracht uitgedrukt, zoals vastgelegd in de CAO voor uitzendwerk. Naarmate een uitzendkracht langer werkt voor een uitzendbureau breiden de rechten zich uit. Zoals de naam doet vermoeden kent deze naam verschillende fases, met ieder een wisselende duur.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Ontwikkeling 20 maart 2024

Wat is de betekenis van representatief?

Vanuit de definitie heeft het woord representatief meerdere betekenissen. Hier zoomen we enkel in op het deel dat staat voor er zo netjes uitzien, dat je een goede indruk achterlaat en jezelf en/of je bedrijf op deze manier op een positieve manier vertegenwoordigd.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Eerste baan 20 maart 2024

Wat is een inwerktraject?

Een inwerktraject is een programma voor nieuwe medewerkers dat doorlopen wordt wanneer iemand in dienst komt bij een organisatie. Alles om stapsgewijs de kennis en de vaardigheden op te doen om een nieuwe functie zo snel mogelijk met succes zelfstandig uit te kunnen voeren.  Zie het als een periode waarin de tijd gegeven wordt om wegwijs te worden binnen alle taken en gebruiken bij een nieuwe werkgever of mogelijk in een nieuwe rol bij dezelfde werkgever. Vaak staat een inwerktraject onder begeleiding van een afdelingsmanager of een collega die al langer op een werkvloer werkzaam is.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Eerste baan 20 maart 2024

Wanneer ben je een starter?

Het woord starter omschrijft een beginnend deelnemer op de arbeidsmarkt. Zit je binnen de eerste 3 jaar van je professionele carrière? Dan mag je jezelf tot deze categorie rekenen.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Solliciteren 20 maart 2024

Wat zijn primaire arbeidsvoorwaarden?

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste afspraken die je met een werkgever maakt over het werk dat je gaat verrichten.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Uitzendkracht 20 maart 2024

Wat betekenen ‘wachtdagen’ en ‘wachtdagen compensatie’?

Als je ziek wordt zijn er regels van toepassing over de zogenoemde wachtdagen. Wachtdagen zijn ziektedagen die niet worden uitbetaald. Welke regels op jou van toepassing zijn hangt af van de fase waarin jij je bevindt.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Solliciteren 20 maart 2024

Wat is een sollicitatieprocedure?

Een sollicitatieprocedure is het geheel aan stappen dat een kandidaat moet doorlopen voor die persoon wordt aangenomen binnen een functie. Hoe een procedure er exact uitziet verschilt mogelijk per organisatie. Vanuit het perspectief van de sollicitant start een sollicitatieprocedure bij het versturen van een sollicitatie. Hij eindigt, in het meest gunstige geval, bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. De organisatie een nieuwe werknemer, de werknemer een nieuwe baan.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Uitzendkracht 20 maart 2024

Krijg ik uitbetaald tijdens feestdagen?

Je krijgt uitbetaald tijdens feestdagen, wanneer er sprake is van structurele inzet en je niet kunt werken omdat jouw opdrachtgever tijdens de feestdag het kantoor sluit. Structurele inzet betekent dat jij normaliter altijd op die dag werkt waarop de feestdag valt. Je krijgt de uren doorbetaald die je normaal ook zou werken. Wanneer je wisselende dagen of uren per week werkt, is er géén sprake van structurele inzet. Of jij uren krijgt uitbetaald en hoeveel, wordt naar rato berekend. Deze regeling vind je terug in artikel 27 van de NBBU cao voor uitzendkrachten.

Hanna Hermsen

Talentcoach
Solliciteren 20 maart 2024

Wat zijn tertiaire arbeidsvoorwaarden?

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn de (bijkomende) arbeidsvoordelen waar een werknemer van mag genieten gedurende zijn/haar dienstverband.

Sophie Kleintjes

Talentcoach
Solliciteren 20 maart 2024

Wat is een kennismakingsgesprek?

Een sollicitatiegesprek is een gesprek tussen een sollicitant en potentiële werkgever over een openstaande functie binnen het bedrijf. Doel van dit gesprek is om te kijken of er een klik is tussen de sollicitant en het bedrijf.

Lieke Bronkhorst

Talentcoach
Carrière 12 februari 2024

Het verschil tussen een eerste en een tweede sollicitatiegesprek

Ervaar jij het als een drempel om ergens te solliciteren? Dan hangt dit mogelijk samen met de verwachting dat je een indrukwekkende sollicitatiebrief schrijft. Niet jouw specialiteit, eerder een noodzakelijk kwaad. Klinkt alsof de komst van Chat GPT een uitkomst voor je is. Kan hij die taak mooi van je overnemen. Toch? Is het slim om gebruik te maken van Chat GPT voor het schrijven van je sollicitatiebrief? Dat is de vraag. De tijdwinst is fijn, maar komt jouw motivatie wel over en wat als jouw werkgever direct doorheeft dat jij niet de moeite hebt genomen om zelf in de pen te kruipen? Tijd voor een analyse. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen en hoe pak je dit alles zo slim mogelijk aan. Daar gaan we samen achter komen in deze blog. Lees je mee?

Lucas de Boer

Talentcoach
Uitzendkracht 11 januari 2024

STAP budget 2023 wanneer en voor wie?

Ervaar jij het als een drempel om ergens te solliciteren? Dan hangt dit mogelijk samen met de verwachting dat je een indrukwekkende sollicitatiebrief schrijft. Niet jouw specialiteit, eerder een noodzakelijk kwaad. Klinkt alsof de komst van Chat GPT een uitkomst voor je is. Kan hij die taak mooi van je overnemen. Toch? Is het slim om gebruik te maken van Chat GPT voor het schrijven van je sollicitatiebrief? Dat is de vraag. De tijdwinst is fijn, maar komt jouw motivatie wel over en wat als jouw werkgever direct doorheeft dat jij niet de moeite hebt genomen om zelf in de pen te kruipen? Tijd voor een analyse. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen en hoe pak je dit alles zo slim mogelijk aan. Daar gaan we samen achter komen in deze blog. Lees je mee?

Coby van Beers

Talentcoach
Carrière 27 december 2023

Onzekerheid op de werkvloer is niets vreemds

Het moment waarop je keuzes moet maken met betrekking tot je studie en je professionele toekomst komt haast eerder dan het punt waarop je jouw eigen tanden gaat poetsen. Lichtelijk overdreven misschien, maar zo kan het zeker aanvoelen. Herkenbaar? Niet vreemd dus, wanneer je onzeker wordt over je eigen kunnen of twijfelt over waar je goed aan doet. Zitten gedachten als ‘waar ben ik nu eigenlijk goed in’ of ‘hoe kom ik erachter waar mijn passie ligt’ met regelmaat in je hoofd? . Dan is deze blog voor jou geschreven. Ik ga je helpen om beter te dealen met je onzekerheden. Ben je een uitzondering? Of is onzekerheid een thema dat iedereen aangaat? Let’s find out.

Coby van Beers

Talentcoach

Filter op thema


Ik zoek naar

Thema

Tags