Blog

Wet Arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans. Oftewel: de WAB. Een wet die de arbeidsmarkt in balans moet brengen. Het gat tussen vast dienstverband en flexibele krachten te verkleinen. Daar horen natuurlijk een aantal regels bij. Regels waar jij als werknemer of uitzendkracht vanaf januari 2020 mee te maken krijgt. Ik leg je uit welke dat zijn.

Recht op transitievergoeding bij ontslag

Ja, iedere werknemer (tijdelijk én vast contract) die onder de WAB wordt ontslagen, heeft recht op transitievergoeding. Ook als je nog in je proefperiode zit. Tot op heden had je alleen recht op een vergoeding bij een dienstverband van meer dan 2 jaar. Dat verandert dus vanaf januari.

3 contracten in 3 jaar

De 3 tijdelijke contracten in 2 jaar worden onder de WAB verruimd naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar. Je kunt dus langer ‘tijdelijk’ in dienst blijven.

Duidelijkheid over oproepkrachten

Ben je oproepkracht? Let dan even op, want de WAB werkt in jouw voordeel. Onder de nieuwe wet zijn werknemers met een nulurencontract of een min/maxcontract alleen verplicht om te komen werken, als ze minimaal 4 dagen van te voren zijn opgeroepen. Doet je werkgever dat niet? Dan heb je als oproepkracht het recht om het werk te weigeren. Daarnaast is je werkgever ook verplicht om de oproepen die korter dan 4 dagen van te voren worden afgezegd, toch uit te betalen. Dat betekent duidelijke communicatie of meer geld. In beide gevallen: bonus!

Zoals je ziet werkt de WAB in jouw voordeel. Dat betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden met werkgevers. De WAB maakt flexibel werken minder flexibel, maar niet onmogelijk.

Wat betekent dat voor mij?

"Krijg ik onder de WAB sneller een vast contract?"

Ja, die kans is aanwezig. De WAB maakt een vast dienstverband namelijk een stuk aantrekkelijker. Zo wordt het makkelijker om een vast dienstverband te beëindigen en liggen de WW-premies lager dan voor tijdelijke dienstverbanden. Dat betekent dat werkgevers onder de WAB dus met vaste krachten goedkoper uit zijn.

"Maar kan mijn werkgever mij dan ook makkelijker ontslaan?"

Ja. Voorheen kon je als werkgever alleen een vast dienstverband beëindigen als je aan minimaal één van de acht gronden voor ontslag volledig voldeed. En dat hoeft vanaf januari niet meer. Onder de nieuwe WAB is het namelijk mogelijk om iemand te ontslaan op basis van een optelsom van omstandigheden. Dat betekent dus dat je als je een of meerdere regels overtreed je dus ook makkelijker ontslagen kan worden!

"Is het belangrijk om de nieuwe wet bespreekbaar te maken met mijn werkgever?"

Nee hoor. Je werkgever is als het goed is op de hoogte van de wetswijziging. Het is alleen belangrijk dat jij je bewust bent van de regels en dus weet waar je vanaf januari recht op hebt.

Heb je vragen? Twijfel niet en stel ze ons!